kleine container

 silo met een inhoud van ongeveer 1250 kg afhankelijk van het soortelijk gewicht van de mengeling