Grote container

Grote container met een inhoud van ongeveer 1800kg afhankelijk van het soortelijk gewicht van de mengeling